creation site internet logiciel creation site creation site web GulleBoom
Algemene informatie
Wie ben ik
Kinderen en spel
Wanneer Gulle Boom
Het doel van spelbegeleiding
Wanneer Gulle Boom
Contact

"Met je hoofd in de wolken en je voeten op de grond"

Fantasie en werkelijkheid met elkaar verbonden

Waar, wanneer en voor wie kan De Gulle Boom worden ingezet?

Niet ieder kind zal onbezorgde kinderjaren beleven. Voor kinderen bij wie de relatie met de wereld verstoord is,

wordt spel een onveilige situatie. Met als gevolg dat zij niet, nauwelijks of beperkt spelen.


Die wereld kan verstoord raken wanneer er in het leven van een kind ingrijpende gebeurtenissen plaatsvinden

of langdurige stressvolle situaties zijn waar op korte termijn geen uitzicht is op verandering.

Deze gebeurtenissen kunnen uiteenlopen van het verliezen van een dierbare, ziektes, problemen binnen

de gezinssituatie tot een ongeluk of een verhuizing.


De spelbegeleiding kan gegeven worden van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang,

medisch kinderdagverblijven, basisscholen, regulier of speciaal onderwijs tot kinderziekenhuizen en kinderrevalidatiecentra.

Natuurlijk kan de spelbegeleiding  ook bij het kind thuis worden gegeven.